Hlavná stránka | Kalendár |
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Peter Kresánek

Príloha primátora

hlavného mesta SR Bratislavy
Petra Kresánka

Pozdravujem všetkých kresťanov, priateľov Koncertov modlitieb a chvál.
Pokoj v ľudskej duši je zdrojom pokoja medzi ľuďmi. Bolo by zlé, keby sa porozumenie a vzájomná úcta jedného k druhému vytratila z našich sŕdc a myslí. Každá modlitba nás spája s Bohom a v každej si niečo želáme. Ja osobne si želám:

Verím, že sa nám spolu pomocou spoločných aktivít podarí vniesť do nášho mesta, do našej Bratislavy, atmosféru lásky, porozumenia a vzájomnej pomoci.

podpis
Peter Kresánek

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí