Marek Krajčí dostal ako 17-ročný od Pána túžbu vidieť jednotu Božieho ľudu. Reálne ju Boží ľud v Bratislave zakúšal na Koncertoch modlitieb a chvál. Táto myšlienka obletela celú krajinu, podobné podujatia boli a sú organizované na rôznych miestach Slovenska a v Českej republike. Aj toto hnutie sa stalo dôvodom organizovania výročných národných konferencií. Je výkonným riaditeľom Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál a platformy Kresťania v meste, starším v cirkevom zbore VIERA (BJB), kde slúži aj ako vedúci chvál. Hrá na klávesové nástroje, skladá chválospevy, vydal tri worship albumy (Náš Boh vládne, Slobodu nám dal a To svetlo svieti v tme) a jeden album pre deti (Klop, klop, klop). Do svojich 31 rokov pracoval v Detskom kardiocentre SR ako detský kardiológ na kardiochirurgickom oddelení. Potom poslúchol Božie povolanie a rozhodol sa slúžiť viac Božiemu ľudu vo vízii "Kresťanov v meste". Ako lekár pracuje už len na čiastočný úväzok. Je pozývaný slúžiť aj slovom, pravidelne prispieva do Slovenského rozhlasu a viacerých kresťanských časopisov.
organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormi