Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Modlitebná sieť na školách

Túto službu už Koncerty modlitieb a chvál nezabezpečujú. Nasledujúce riadky sú tu uvedené ako záznam, ako veci fungovali a môžu fungovať :-). Pokiaľ máš o takéto modlitby záujem, veríme, že Ťa Boh nakontaktuje na tých správnych na vašej škole - a vaša modlitebná skupinka môže začať! 

Chcete, aby bola vaša škola perfektná?

Aby ste do nej chodili s radosťou? Aby ste tam mohli hovoriť pravdu a aby vaša práca a postoje boli spravodlivo hodnotené? To by bolo výborné! Ale na to, aby boli vzťahy a okolnosti výborné, musíme urobiť niečo aj my sami. Ježiš nás v evanjeliách stále znovu vyzýva, aby sme

POĎME SA SPOLU MODLIŤ ZA NAŠU ŠKOLU!

Niektorí sa už modlili v modlitebných krúžkoch na ich škole. Mnohí vytrvali, dosť bolo aj tých, ktorí začali, ale neskôr odpadli. Mnohí sa presvedčili, že spoločné modlitby zmysel majú.

Všetci, ktorí v škole patria Pánovi, majú vytvárať miestne spoločenstvo kresťanov, aby sme žili v láske medzi sebou, ďakovali Bohu za Jeho dary, chválili Ho a prosili o naplnenie potrieb Božieho ľudu, našej školy aj nás osobne. Často si neuvedomujeme, že duchovný boj o našu školu ponesie ovocie aj o pol storočia. Budúcnosť ľudí, ktorí žijú a budú žiť na Slovensku najbližších päťdesiat rokov bude taká, akí sú mladí na našich školách. A jednou z nich je aj tá, do ktorej chodíš ty. Všetci sme pred Bohom spoluzodpovední za to, že sa k Otcovi bude niesť volanie Božieho ľudu za ňu, za spolužiakov, za učiteľov, za spôsob výchovy na nej.

Voláme vás - nesme toto bremeno spoločne. Pripojte sa k spoločným modlitbám v modlitebných skupinkách. Očakávame, že budeme spolu viesť duchovný boj za jednotlivé školy a tak plniť vôľu Ježiša Krista.

Na začiatok, približne raz za dva mesiace, vám chceme posielať list, ktorý bude obsahovať spoločný modlitebný program a námety na modlitby, možno aktuálne aj na vašej škole. Ďalej tam chceme uverejňovať prosby o modlitebnú podporu v bojoch, ktoré vediete alebo budete viesť. Radi uverejníme aj vaše skúsenosti, či už s vypočutými modlitbami alebo so zmenou vlastných postojov k mnohým veciam v živote.

Veríme, že sa naučíme spoločne niesť bremená - zápas so zlom, nenávisťou, opovrhovaním, neprajnosťou, klamstvom... Prajeme si, aby modlitebná skupinka bola miestom, kde sa stretnete s láskou, porozumením a pravdou a kde ich budete môcť sami rozdávať.

Modlitebné skupinky budú organizované na jednotlivých školách, v triedach, v ročníkoch (fakultách) VŠ, na internátoch - tak, ako to bude vám najlepšie vyhovovať. Tam, kde bude dosť modlitebníkov (8 a viac), môže byť skupiniek viac. Prosíme tých, ktorí sú ochotní slúžiť ako vedúci skupiniek, aby to vyznačili v prihláške.

Prosíme, aby prihlášku vyplnili všetci, ktorí sa chcú zúčastňovať modlitieb! Teda aj tí, ktorí sa zúčastňovali modlitieb v minulých rokoch.

Tešíme sa na spoluprácu a čakáme vaše prihlášky.

Na ktorých školách máme kontakty na modlitebné skupinky?

Bratislava: vysoké školy a internáty, základné a stredné školy

Slovensko: Západné, Stredné, Východné

Ako to celé funguje?

Pokiaľ máš záujem byť členom modlitebnej skupinky na Tvojej škole, resp. internáte, vyplň nasledovný formulár. Na základe Tebou uvedených údajov Ti spätne pošleme informáciu, či na Tvojej škole (podľa našich znalostí) existuje modlitebná skupinka. Ak áno, pošleme Tvoje kontaktné údaje jej vedúcemu, ktorý by Ťa mal čo najskôr kontaktovať a informovať kedy a kde sa modlitebná skupinka stretáva. Tak isto aj Tebe pošleme údaj o vedúcom modlitebnej skupinky, aby si ho poprípade mohol(-a) kontaktovať aj sám(-a).

Ak na danej škole modlitebná skupinka neexistuje oznámime Ti to. Ak uvedieš, že by si bol ochotný takúto skupinku viesť, pokiaľ sa neskôr (cez internet, alebo na Koncerte modlitieb a chvál) prihlásia ďalší záujemci z Tvojej školy o modlitby, nakontaktujeme ich na Teba. Dovtedy Ti odporúčame, aby si sa modlil(-a) sám(-a). Veríme, že ak budeš verný(-á), Boh Ti pridá ďalších spolumodlitebníkov.

Pokiaľ nám necháš svoju adresu, pošleme Ti pred koncertom pozvánky. Tie môžeš rozvešať v Tvojej škole (internáte). Aj na základe týchto pozvánok možno prídu ďalší kresťania z Tvojej školy na koncert, vyplnia prihlášku a pridajú sa do Tvojej modlitebnej skupinky. Takto môžeš spoznať ďalších kresťanov na vašej škole.

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí